Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hei!

Millaisissa töissä puistopuutarhuri suorittaa teillä työharjoittelunsa? Alahan on hyvin laaja.

T: Joakimi

Labels
  1. Dec 02, 2009

    Puistopuutarhurin työharjoittelua voi suorittaa viheralan työpaikoissa, joissa työtehtävinä ovat viherrakentaminen ja viheralueiden ylläpito. Joissain tapauksissa myös puutarhakaupoissa ja taimistoissa, joissa on myös rakentamisen ja ylläpidon palveluja.

    Yleisimpiä työnantajia ovat kunnat, kaupungit, seurakunnat, julkisyhteisöt, viheralan rakennus ja ylläpidon yksityiset yritykset.

    Pääsääntö on, että ollaan alan töissä, jotka sisältävät opintojen vaatimia työtehtäviä. Työharjoittelupaikan sopivuudesta neuvotellaan aina vastaavan kouluttajan kanssa ja yhteistyössä opiskelijan kanssa sovitaan työharjoittelupaikka ja harjoittelun pituus.

Write a comment…